Bộ gậy Golf KATANA

BGK1

45,000,000 VND

Đặc biệt đã giảm 25% còn lại 45 triệu
Bao gồm: Driver, Gỗ 3, Gỗ 5, Rescue 4, Rescue 5,Putt, Iron (6,7,8,9,P,A,S), CADDY BAG, HAND BAG